Dreven prosessleder til nye SDG

Dreven prosessleder til nye SDG

2016-12-01

Nye Scandinavian Design Group har samlet kompetansen fra SDG og Brandlab i ett byrå. Vi er et sterkt, multidisiplinært team som sammen har en ustoppelig ambisjon om å sette preg på samfunnet gjennom å utvikle sterke designløsninger og bærekraftige forretningsmodeller for våre kunder.

Vi er på vei inn i vårt 30. år med behov for enda flere folk! Vi ønsker også kontakt med både tjenestedesignere, senior UX og kreative teknologer. Men først og fremst trenger vi en dreven prosessleder.

Hvordan er du?
Du er glad i å ta lederskap og flink til å få folk til å jobbe sammen. Det skjer spennende ting når du er i nærheten, og du står like stødig i situasjoner der ting fungerer som når det ikke fungerer. Du trives i prosesslederrollen, enten prosjektene er små eller store, digitale eller analoge, interne eller eksterne. Du er kjent med digitale prosessverktøy og har gjerne en sertifisering som viser det.
Prosjektene du har ledet fra start til mål preges av god stemning og gode resultater. Ofte kan det forklares ved din evne til å ligge i forkant, mestre relasjoner og få frem det beste i folk på tvers av fagkompetanse. Du vet at gode planer og kontroll over pengene er en forutsetning, men også at rammebetingelser endres hele veien og at andre venter på din vurdering av ”neste skritt”. Den vurderingen har du allerede gjort.

Hva sier kundene om deg?
Du er en av de viktigste årsakene til at kunder velger å bli. Du er godt likt og har en relasjon til flere personer i ulike forretningsområder hos kunden. Det er aldri tvil om hva som er avtalt, hva som kommer i tillegg basert på nye bestillinger eller når leveranser kommer. Agendaer for møter er tydelige på forhånd og oppsummeringer kommer rett etter møtet. Du er den som skaper trygghet i relasjonen mellom oss og kundene våre.

Hvilken bakgrunn/erfaring har du?
Du kan ha utdannelse innen økonomi, prosess-/prosjektledelse, markedsføring, tjenesteutvikling, kommunikasjon eller salg.

Du har allerede jobbet i noen år. Du kan vise til en progresjon i faglig og menneskelig utvikling og har flere prosjekter du er stolt av å ha vært med på. Du kan ha jobbet i et byrå eller som prosessleder på kundesiden. Våre leveranser er både omfattende merkevareprosesser med intern forankring hos kunden, digital tjenesteutvikling og utvikling av helhetlige, konseptuelt drevne designløsninger.

Dine arbeidsoppgaver
Fasilitering av merkevare- og designprosesser
Utvikling av kunde-teamrelasjoner gjennom etablering av en god kundedialog og rutiner for samarbeid og oppfølging
Tilrettelegging for godt teamarbeid og sikring av fantastiske leveranser
Budsjettering, budsjettoppfølging og fakturering
Fremdrift, arbeids- og produksjonsflyt og oppfølging av interne og eksterne ressurser

Vi intervjuer kandidater fortløpende og ønsker å motta din søknad og CV snarest.

Spørsmål om stillingen, søknad og CV sendes til kari@brandlab.no innen 12.12.2016


Scandinavian Design Group