Energy Nest
EnergyNest har utviklet en revolusjonerende løsning for lagring av energi i stor skala

Utfordring

 

Lagring forutsetning for omlegging

Energilagring er en av de viktigste utfordringene i overgangen fra fossil‐ til bærekraftig energi. EnergyNest er et selskap i oppbyggingsfasen og målgruppene er både investorer i fornybare energiløsninger og energiselskaper med behov for storskala energilagring.

Tillit til nye løsninger er avgjørende

Markedet for energilagring er uoversiktlig. I 2015 alene vokste kategorien med 250%. En rekke nye teknologier og selskaper kjemper om å etablere seg. For kunder og investorer er det vanskelig og identifisere hvilke selskaper og teknologier de skal satse på. Nest, som selskapet opprinnelig het, har utviklet en banebrytende teknologi for termisk lagring av energi i stor skala. Løsningen er banebrytende ved at den kombinerer billige og lett tilgjengelige komponenter, varmen lagres i betongelementer, med avansert teknologi. Nest ønsket å ta en tydelig posisjon i kategorien for lagring av energi i stor skala, og skape tillit blant kunder og investorer.

Energy Nest

Grep

 

Tydelig kategori

Brandlab har utviklet merkevarestrategi, kommunikasjonsplattform og lanseringsfilm for Energynest.
Det første vi gjorde var å endre navnet på selskapet fra Nest til EnergyNest. EnergyNest kommuniserer selskapets kategori og forretningside umiddelbart, og reduserer behovet for å bruke kommunikasjonskraft på å forklare dette.

Game changer

Det andre hovedgrepet var å posisjonere EnergyNest som en game changer i kategorien, og vise frem løsningens økonomiske og forretningsmessige fortrinn. Energilagring er en ung industri preget av mye eufori og ny uprøvet teknologi. I motsetning til mange av konkurrentene kan EnergyNest dokumentere betydelig reduserte investeringer, driftskostnader og risiko sammenlignet med eksisterende teknologi. Brandlab utarbeidet en merkevarestrategi og kommunikasjonsplattform med tydelig fokus på fakta. Sammen med kunden brukte vi mye tid på å forenkle budskapene og bygge troverdighet til EnergyNest som modulbasert, enkel og kostnadseffektiv.

Energy Nest

Løsning

 

Bygge troverdighet i ny industri

Vi produserte en selskapspresentasjon og en selskapsfilm skulle etablere denne energilagrings-kategorien. Ved å kombinere animasjon med faktiske opptak fra EnergyNests pilotinstallasjon i Abu Dhabi og intervjuer med anerkjente forskermiljøer fremstår selskapet tydelig og troverdig.

Energy Nest
Energy Nest

Resultat

 

EnergyNest fremstår i dag som et modent og tydelig selskap i en umoden bransje. Vi er stolte av å være med på det som kan bli et nytt norsk industrieventyr.