Fronter
Fra å være litt god for veldig mange til å bli aller best for lærerne

Fronter

Utfordring

 

Fronters utfordring var at både merkevare og produkt trengte oppgradering etter mange år på markedet. Selskapets websider har mye trafikk, og selve læringsplattformen har 8 millioner brukere over hele verden fordelt på skoleledere, lærere, studenter, elever og foresatte. Det er en utfordring å skape en merkevare som fungerer i mange markeder/kulturer og for en så bred målgruppe. At merkevaren er kjent og i aktiv bruk av så mange tilsier også at man skal gå varsomt frem med radikale endringer. Det har vært en utfordring å passe på at endringen i merkevare signaliserer endringene som finner sted i selve tjenesten Fronter tilbyr sine brukere, og ikke bare fremstår som ny emballasje.

Fronter

Grep

 

Et viktig prosessgrep var å sikre legitimitet og gjennomslagskraft var å forankre diskusjonen om merkevareplattform i Fronters ledergruppe. Diskusjon om produktets kategori og rolle landet vi etter ganske omfattende innsiktsarbeid som ble diskutert i en serie ledergruppemøter. I arbeidet med merkevarens identitet valgte vi imidlertid en utvidet prosess der samtlige ansatte ble invitert til å delta på diverse aktiviteter – identiteten lever i kulturen og den oppstår i det store fellesskapet. Siden selskapet har ansatte i flere land, holdt vi en analog workshop på hovedkontoret i Oslo, etterfulgt av en virtuell workshop med deltakere fra flere land.

Fronter

Merkevare-evolusjon

 

Vi kartla hva ved den eksisterende merkevaren som var verdifullt, og søkte å videreutvikle disse elementene. Slik etterstreber vi en endring som merkes og oppleves som positiv, samtidig som det ikke skapes utrygghet eller forvirring hos de mange eksisterende brukerne.
Den visuelle profilen er altså forankret i strategiske beslutninger om at Norden er Fronters viktigste marked de neste årene, og at lærere er den viktigste målgruppen. Gjennom selve idéfasen hadde vi en bredt sammensatt arbeidsgruppe i Fronter som sparringspartner. Vi samarbeidet i møter og gjennom deling på digital plattform mellom møtene.

Nordisk

 

Vi besluttet å tydeliggjøre Fronters skandinaviske opphav – både i den visuelle profilen og i hvordan den skal anvendes på kommersielle websider, i selve læringsplattformens grensesnitt og i en ny kommunikasjonsapp for ios og Android. Resultatet har blitt et mye mer moderne uttrykk, med klare skandinaviske referanser i fargevalg og billedstil. Ordmerket er beholdt, men har fått en betydelig modernisering i form og farge. Nye ikoner skal gjøre brukeropplevelsen mer lystbetont og intuitiv. Vi bruker animasjon for å gjøre produktinformasjon mer levende og engasjerende. Leveransen inkluderer altså ny logo, og visuell- og verbal identitet som inkluderer illustrasjonsstil, ikonbank, typografi, billedstil og animasjon. Den nye visuelle identiteten er presentert i en merkevarehåndbok som dekker alle analoge og digitale anvendelsesområder. Håndboken er også gjort tilgjengelig sammen med all profilelementene i en digital plattform.

Fronter

Hva skjedde så?

 

Fronter ble kjøpt av konkurrenten itslearning og en del av planene for den oppdaterte merkevaren ble endret som et resultat av en ny strategisk retning. Som seg hør og bør. Vi er glad for at den nye, lekne logoen fremdeles er i bruk.