Kelvion
Fra mange små markedsledere til en samlet utfordrerkraft

Kelvion

Utfordring

 

I 2014 ble GEAs divisjon for varmevekslere skilt ut av GEA gruppen og kjøpt av investeringsselskapet Triton. Brandlab fikk oppdraget med å gi det nye selskapet et navn og posisjonere merkevaren globalt. Det var viktig å få nytt navn på plass raskt.

Kelvion

Grep

 

Sammen med ledelsen i GEA HX lagde Brandlab en grundig og strategisk godt forankret navnebrief, som raskt fikk styrets godkjenning. Tre team jobbet parallelt i Tyskland, USA og Norden for å skaffe frem et navn som kunne svare på alle behov i briefen, og som samtidig var ledig for registrering globalt. Vi designet ny logo og lanseringsmateriell ble utviklet parallelt med navneprosessen.

Kelvion
Kelvion

Løsning

 

Det strategiske grepet var å samle alle de frittstående selskapene i varmeveksler-gruppen under en samlende utfordreridentitet slik at det nye selskapet kunne stå frem som en synlig kraft og konkurrent til markedsleder Alfa Laval. Kjernen differensiering lå i gruppens spesialiseringen og dedikasjon til varmevekslerkategorien, i motsetning til markedsleder som også driver med mye annet. Brandlab utviklet navnet KELVION for det nye selskapet. Kelvion er en hyllest til Lord Kelvin som formulerte termodynamikkens lover.

Kelvion
 

Navnevalget sikrer at selskapet umiddelbart assosieres med temperatur og står tydelig frem som en dedikert leverandør av varmevekslingsløsninger. Navnet ble en umiddelbar suksess internt og eksternt og raskt tatt i bruk på mange flater.

I tillegg til å gi selskapet et nytt navn og ny logo, har Brandlab jobbet med å få frem en verbal identitet som passer den nye utfordrer-rollen, vi har hjulpet med tekst for web og annen kommunikasjon, planlegging av lanseringsaktiviteter og animasjoner.