Svea Finans
Fra lite synlig finansaktør til tydelig markedsleder i den nye kategorien topplinjefinansiering

Utfordring

 

Svea Finans gjorde det bra og vokste jevnt og trutt i Norge. Det kunne de fortsatt med, men ambisjonene var høyere enn business as usual. Brandlab ble invitert med på laget da Svea Finans rigget seg til for å bli et ledende finansieringsselskap for SMB-bedrifter i Norge, og for å vokse i alle tjenestesegmenter.

I den grad merkevaren var kjent, var den tettest forbundet med inkassovirksomhet. Dette til tross for at produktporteføljen var mye bredere og til sammen utgjorde en hel rekke av tjenester fra betalingsløsninger til kjøp av gjeld, som hjelper bedrifter få pengene sine raskere.

Både det å bli bedre kjent, og bli kjent for de rette tingene er en utfordring innen bank og finanssektoren der mediespendingen er høy og aktørene store. Svea Finans ville bli sett, hørt, husket og brukt – og det viste seg å være mulig å få til.

Svea Finans

Grep

 

To hovedgrep ble viktige i det taktskiftet som skulle komme. Det ene var å slutte å konkurrere om oppmerksomhet i alle de enkelte produktområdene. Hvert produktområde var dominert av hver sin gigant og det var lite rom for nykommere som ville vise seg frem.
I stedet etablerte Svea Finans sin egen kategori som dekker hele finansieringsverdikjeden – nemlig topplinjefinansiering.

Med topplinjefinansiering som kategori kunne Svea Finans stå tydelig frem som et finansieringsalternativ til bank og venturekapital, og vise frem mulighetene til vekst som ligger i å forvalte topplinjen sin godt.

Det andre viktige grepet var en ny kommunikasjonsplattform. Motivert både av et ønske om å skille seg fra bankenes tradisjonelle uttrykk, og et ønske om å vise frem en identitet som er i tråd med kulturen Svea Finans og kundene deler, jobbet vi frem en modig plattform. Både visuelle og verbale elementer bidrar til at Svea Finans har et uttrykk som annerledes, enkelt og gjenkjennelig – og alltid fremstår som ”folk som snakker til folk”. Ingen skulle lenger snakke eller skrive banksk til kundene.

Det er for dumt å si nei til nye kunder mens du venter på at forrige skal betale
Svea Finans
Svea Finans

Resultat

 

Svea Finans fremstår i dag som en tydelig aktør og lykkes med å formidle budskapet om topplinjefinansiering som et finansieringsalternativ for selskaper med vekstambisjoner. Svea Finans ble behørig premiert med ANFOs effektpris for resultatene den tydelige posisjoneringen og den modige kommunikasjonen har ført til.

Svea Finans