Identitet
Vi føler at vi kjenner folk som opptrer forutsigbart og i tråd med en personlighet vi liker. Sånn er det med merkevarer også. For å bygge tillit må vi få vite hvem merkevaren er.

Merkevaren har kommet til å erstatte den personlige relasjonen som fantes mellom produsent og forbruker i tidligere tider, og vi forholder oss på mange måter til brands som vi gjør til folk. Vi kan bli forelsket, sverge evig lojalitet til eller til og med hate dem. For å vekke denne typen følelser må merkevarene ha en personlighet, og den må helst være forutsigbar og konsistent.

Merkevarens identitet – eller personlighet - uttrykkes gjennom visuell profil, språklig profil og gjennom kommunikasjon og i vare- og tjenesteutvikling. Vi jobber med arketyper og Kapferers identitetsprisme for å skape engasjerende identiteter og gjøre det tydelig hvem og hvordan merkevaren er.

Arketypene er karakterer vi kjenner fra fortellinger, kunst og myter gjennom alle tider. De er nærmest universelle. Vi bruker arketypehjulet der alle ytterpunktene i to motivasjonsakser er representert med hver sin karakter. Identitetsprismet bruker vi til å grave enda litt dypere i hva som kjennetegner akkurat din merkevare. Vi utforsker relasjonene til kundene og kulturen dere deler, og dessuten hva merkevaren din gjør med selvbildet til dem den berører.