Strategi
Forretningsstrategi og merkevarestrategi er egentlig to sider av samme sak. Folk trenger av og til litt hjelp for å se sammenhengen.

Jobben med å gi en merkevare den posisjonen den skal ha, i organisasjonen og i markedet, tar tid. Noen mister litt motet i denne fasen. Det er ikke nødvendig. Det er egentlig nå moroa virkelig begynner.

Vi bruker en styringspyramide for å knytte merkevarestrategi og forretningsstrategi sammen. Pyramiden gir tydelige svar på hva som er organisasjonens oppdrag – grunn til å eksistere eller misjon om du vil. Misjonen hviler på et verdigrunnlag som sier noe om hvorfor det er denne organisasjonen som har tatt på seg oppdraget. Konkrete strategier skal føre til oppnåelse av overordnede mål. Over målene igjen står en energigivende visjon. Vi har lånt modellen fra Kai Henriksen og Vinmonopolet, som i sin tid brukte dette verktøyet i jobben med å flytte Vinmonopolet fra å være et knapt tolerert kontrollorgan til Norges beste faghandel og omdømmevinner.

Det viktigste med denne øvelsen er at alle forstår hvordan forretningsstrategiene, visjonen og de øvrige elementene i pyramiden, gjensidig forsterker hverandre.